EFD型
分类: EF/EFD型变压器  发布时间: 2010-10-11 09:56 
EFD型

 

EFD 型
特点及应用范围 : 具有漏磁小,损耗低,工作频率宽,抗干扰性能强等特点。广泛应用于开关电源、传真机、电视机、显示器等。
以下仅为例示尺寸,我公司可根据客户要求进行定制。

序号 针数 尺寸(mm) FIG
A B C D E
  EFD-12  8  6   17   20   3.0  13.5 2
  EFD-15 10  7.3 18.2 21.35 2.5  15   1
  EFD-15 10  7.5 19.3 22.6 3.0  16.7 2
  EFD-20 10  9.4 25.3 27.7 3.75 21.7 2
  EFD-20 12  9.7 24   26.8 3    20   1
  EFD-25 10 13.4 29.7 35.4 5    25   2
  EFD-25 10 12.6 29.7 31.5 5    25   1
  EFD-30 12 12.6 31.6 35.3 5    30   2
 

EFD型