EP型
分类: EP/EPC型变压器  发布时间: 2010-10-11 09:56 
EP型

EP 型
特点及应用范围 :
 具有漏磁小,损耗低,工作频率宽,抗干扰性能强等特点。广泛应用于开关电源、传真机、电视机、显示器等。
以下仅为例示尺寸,我公司可根据客户要求进行定制。

序号 针数 尺寸(mm)
A B C±0.5 D±0.5 E F
 EP-7  6  9.6  7.4  5.08 4 2.54  9.3
   EP-10  8 11.8 11    7.5  4 2.5  11  
   EP-13 10 12.7 13.5 10    4 2.5  13.2
   EP-17  8 15.7 19   15    4 5    19  
   EP-20 10 19.6 22   17.78 4 5.08 25.1